CLIL


 

Gra w podchody - pierwsza pomoc po niemiecku

 


Na lekcjach języka angielskiego prowadzone są lekcje o sporcie i zdrowym żywieniu - lekcje CLIL, gdzie wykorzystujemy materiały Network Clil Lessons  - zakładka MATERIAŁY - na ich podstawie uczniowie piszą głownie o piłce nożnej, wykorzystywane są również materiały BBC Teach English i BBC Learn English –dotyczące np. olimpiady w Londynie.

Przeprowadzona została również lekcja gimnastyczno – jogowa. Ćwiczenia dotyczyły trybu rozkazującego i poleceń w języku angielskim i części ciała. Uczniowie otrzymali karteczki tekstemz luką np. „ Skłoń się, dotknij lewą ręką prawego kolana” „Wyprostuj się, weź głęboki oddech, powiedz cicho mmmm” itp., gdzie najpierw musieli uzupełnić luki czasownikami lub rzeczownikami a po uzupełnieniu wydawali polecenia koleżance/koledze. Wszystkie polecenia należało wydać w języku angielskim. Uczniowie uczestniczyli również w lekcjach tańca – młodzież prowadziła lekcje walca angielskiego po angielsku (kroki). Uczniowie mieli także za zadanie wymyślenie nowych gier w piłkę na podstawie reguł stosownych w siatkówce – ćwiczono modale (must, can’t, itp.) np. nie możesz dotknąć piłki rękami tylko głową itp.

ozio_gallery_nano
Ozio Gallery made with ❤ by joomla.it